DesignLive Technologies là chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp tự động hóa cho tòa nhà thông minh với công nghệ tích hợp hiện đại. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho các kiến trúc sư, các nhà xây dựng và phát triển, kỹ sư, nhà thầu và các nhà tư vấn khác nhằm tối ưu hóa và tích hợp các dòng công nghệ tiên tiến nhất.

Chúng tôi cung cấp giải pháp chuyên nghiệp từ đơn giản cho đến các yêu cầu phức tạp ví dụ như quản lý và giảm thiểu việc sử dụng năng lượng thông qua hệ thống quản lý tòa nhà thông minh giúp giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành. Giải pháp công nghệ tích hợp của chúng tôi làm cho tòa nhà thông minh hơn, an toàn hơn và bền vững hơn.

DesignLive Technologies có thể tư vấn, thiết kế và cung cấp hệ thống công nghệ tích hợp cho bất kỳ dự án tòa nhà nào.